Foto: Helgi Reynisson

Jessica Elevant

Disciplin: Operasång
Stipendieår: 2021

Nominerande institution: Jubelfondens Direktion

Nomineringskommitté:
Björn Blomqvist, Magnus Svensson, Hillevi Martinpelto, Christer Bladin

Stipendiestiftelse: Jubelfonden 

Kontakt: https://www.braathenmanagement.com/artister/jessica-elevant

Stipendiemotivering:

Den unga svenska sopranen Jessica Elevant tog examen från kandidatprogrammet på Operahögskolan i Stockholm våren 2021. Jessica har en nordiskt praktfull dramatisk stämma och är en hårt arbetande sångerska. Denna säsong gör Jessica  sin debut på Kungliga Operan då hon medverkar i Benjamin Staerns Snödrottningen och under sommaren 2021 gestaltade Jessica Musetta i Dala-Flodas iscensättning av La Bohème.