Jens Masimov

Disciplin: Fri konst
Stipendieår: 2022

Nominerande institution: Konstfack

Nomineringskommitté: Prof. Thomas Elovsson, prof. Lisa Tan och prof. LouLou Cherinet

Stipendiestiftelse: Jubelfonden 

Kontakt: 

Stipendiemotivering:

Med arbeten som tar sin utgångspunkt i den dubbelhet som finns i att vara uppvuxen i en liten ort i Dalarna och samtidigt starka familjeband med släkt från Armenien gör Jens Masimov skulpturer och installationer som på ett lekfullt och för en besökare inbjudande sätt kombinerar och undersöker dessa dubbla identiteter. Han låter myter från kulturens vagga möta samtida kultur i en sorts hybrida installationer. De är baserade på en djup kunskap och kärlek till hantverk både i form av snickerier och slöjdande och också tradition av vinproduktion (världens äldsta vin har funnits i Armenska grottor!). Jens bygger möbler och inredningar där trähantering möter sportkultur och friluftsliv. Hans arbete är tidskrävande och precist.