Ishtar Bäcklund Dakhil

Disciplin: Visuell kommunikation
Stipendieår: 2022

Nominerande institution: Konstfack

Nomineringskommitté: Prof. Johanna Lewengard och prof. Sara Teleman

Stipendiestiftelse: Jubelfonden 

Kontakt: 

Stipendiemotivering:

Ishtar Bäcklund Dakhil är en målmedveten student lika intresserad av arkaiska berättelser som öppen för nya kunskaper. Genom att gräva där hon står – djupt – har hon inte bara utvecklat sin egen berättarteknik och hantverksskicklighet, utan även lyckats färdigställa ett examensarbete med potential att skjutsa delar av förlagsbranschen rakt in i framtiden. Dels genom att ägna bilderboksformatet åt en berättelse för unga vuxna, dels genom att expandera sagda berättelse ut i rummet med hjälp av AR-teknik (Augmented Reality). Grattis alla.