Ishtar Bäcklund Dakhil

Disciplin: Visuell kommunikation
Stipendieår: 2022

Nominerande institution: Konstfack

Nomineringskommitté: Prof. Johanna Lewengard och prof. Sara Teleman

Stipendiestiftelse: Jubelfonden 

Kontakt: Web / Instagram

Stipendiemotivering:

Ishtar Bäcklund Dakhil är en målmedveten student lika intresserad av arkaiska berättelser som öppen för nya kunskaper. Genom att gräva där hon står – djupt – har hon inte bara utvecklat sin egen berättarteknik och hantverksskicklighet, utan även lyckats färdigställa ett examensarbete med potential att skjutsa delar av förlagsbranschen rakt in i framtiden. Dels genom att ägna bilderboksformatet åt en berättelse för unga vuxna, dels genom att expandera sagda berättelse ut i rummet med hjälp av AR-teknik (Augmented Reality). Grattis alla.

Ishtar är illustratör och multidisciplinär konstnär med en stor passion för bilderböcker. Hennes kreativa undersökning av bilderboksformatet har lett till nya och innovativa sätt att bjuda in läsaren i läsupplevelsen genom interaktion via “virtual reality”-tekniker. Samspelet mellan det analoga och det digitala är något Ishtar återkommande arbetar med i sitt konstnärskap.