Inca Leijonborg

Disciplin: Inredningsarkitektur & Möbler
Stipendieår: 2023

Nominerande institution: Konstfack

Nomineringskommitté: Professor Kristina Fridh, lektor Christian Björk, lektor Einar Rodhe

Stipendiestiftelse: Jubelfonden

Kontakt: Instagram

Stipendiemotivering:

I sina projekt förfinar Inca Leijonborg alltmer sin kunskap och skicklighet i att skapa rumsliga atmosfärer i olika publika rum. Spännande upplevelser iscensätts genom ljus i samverkan med material och har resulterat i en rad spännande projekt – det senaste är en tidigare biograf Draken vid Fridhemsplan som idag har byggts om till privata förråd. Hon visar i sitt examensprojekt en vision – hur denna spännande byggnad som en gång i tiden varit en populär biograf och mötesplats skulle kunna omvandlas och byggas tillbaka till ett nytt centrum för film. Byggnadens rumsliga kvaliteter lyfts fram, där nya former för att visa film kan prövas, och offentliga rum öppnas upp igen som är så viktigt för en levande stadsmiljö. Denna uppgift för inredningsarkitekter, att visa på hur viktiga våra offentliga rum är i staden där vi kan mötas i olika aktiviteter, kommer att väl förvaltas av Inca Leijonborg.