Harald Edin

Disciplin: Kontrabas
Stipendieår: 2022

Nominerande institution: Jubelfondens direktion

Nomineringskommitté: Carl-Johan Nordin och Erik Frieberg

Stipendiestiftelse: 100-årsfonden

Kontakt: 

Stipendiemotivering:

Harald har med sitt kontrabasspel gett ett ansikte åt ett ofta ganska anonymt instrument i solistsammanhang. Vi har redan fått lyssna till honom i ett flertal solokonserter och ser fram emot hans fortsatta utveckling i karriären.