Foto: Sofia Hjortberg

Gunvor Matilda Andersson

Disciplin: Piano
Stipendieår: 2021

Nominerande institution:
Kgl Musikhögskolan

Nomineringskommitté:
Prof. Stefan Bojsten, Prof. Anders Kihlström, Prof. Mats Widlund, Kungl. Musikhögskolan.

Stipendiestiftelse: Jubelfonden 

Kontakt: 

Stipendiemotivering: 

Gunvor är en mycket begåvad musiker och pianist som med lätthet tar sig an all tänkbar och komplex repertoar på ett synnerligen professionellt vis. Hon är en pianist med stor värme och virtuos teknik som vi har stora förväntningar på i framtiden. Studerar på masterutbildningen.