Gunvor Matilda Andersson

Disciplin: Piano
Stipendieår: 2022

Nominerande institution: Kungl. Musikhögskolan

Nomineringskommitté: Prof. Stefan Bojsten, prof. Cecilia Zilliacus och prof. Ola Karlsson

Stipendiestiftelse: Jubelfonden 

Kontakt: 

Stipendiemotivering:

Gunvor Matilda är en stor pianistbegåvning som med lätthet tar sig an all tänkbar och komplex repertoar på ett synnerligen professionellt vis med stor värme och virtuos teknik.

Gunvor Matilda har också talang för analys och interpretation av klassiska verk likväl som nykomponerade mer komplexa kompositioner. Hon har också utvecklats till en synnerligen skicklig och eftertraktad kammarmusiker, en verksamhet som hon kombinerar med sitt solistiska spel och som är av största vikt i dagens hårda och flexibilitetskrävande kulturklimat.

Gunvor Matilda är en musiker med en framtid i vårt professionella musikliv.