Gudrun Dahlkvist

Disciplin: Dirigent
Stipendieår: 2022

Nominerande institution: Jubelfondens direktion

Nomineringskommitté: Carl-Johan Nordin och Erik Frieberg

Stipendiestiftelse: 100-årsfonden

Kontakt: 

Stipendiemotivering:

Hon började som violinist och valde därefter det tuffaste yrket i musikvärlden, dirigentens. Musikererfarenheten i en orkester, förutom hennes ledaregenskaper och karisma, gör att vi känner trygghet inför hennes fortsatta karriär i Sverige och utomlands.