Georg Källström

Disciplin: Sång
Stipendieår: 2020

Nominerande institution: Jubelfonden

Nomineringskommitté:
Björn Blomqvist, rektor Ålands musikinstitut, tenor Christer Bladin, Hovsångare sopran Hillevi Martinpelto, Pianist Magnus Svensson

Stipendiestiftelse: 100-årsfonden

Kontakt: Hemsida 

Stipendiemotivering:

Georg är nyutexaminerad tenor från Operahögskolan i Stockholm. Han har en stabil tenorröst som kan utvecklas åt det mera dramatiska hållet. En vacker timbre och ett moget musicerande och agerande. Georg tilldelas stipendiet för att få tid att utveckla den dramatiska ådran i rösten.