Fredrik Carlander

Disciplin: Möbelsnickeri
Stipendieår: 2022

Nominerande institution: Malmstensskolan

Nomineringskommitté: Andreas Nobel, Johan Knutsson, Chandra Ahlsell, Frida Ersson, Maria Leijonhjelm, Susanna Salifou Nygren, Inger Opmark, Pia Mogefors, Katarina Höglund, Alessandra di Pisa, Leo Johannsson, Leif Burman, Carl Angtoft, Martin Altwegg 

Stipendiestiftelse: Jubelfonden 

Kontakt: 

Stipendiemotivering:

Fredrik Carlander har på hög hantverksteknisk nivå levererat i varje del av sin utbildning samt i de teoretiska delarna visat prov på förmåga till reflektion och ett kritiskt förhållningssätt. Han är intresserad av att prova nytt och att experimentera men fastnar aldrig i detta utan vet att anpassa sig till den tid som står till förfogande. Han är som möbelsnickare snabb och noggrann. Detta sammantaget ger upphov till bilden av en möbelsnickare med goda förutsättningar att driva en egen verksamhet.