Fredrik Aspelin

Disciplin: Möbeldesign

Stipendieår: 2021

Nominerande institution: Malmstens Linköpings universitet

Nomineringskommitté: 
Johan Knutsson, Andreas Nobel, Leo Johannsson, Leif Burman 

Stipendiestiftelse: Jubelfonden

Kontakt:

Stipendiemotivering:

Fredrik Aspelin har på högsta hantverkstekniska kvalitetsnivå tryggt levererat i varje del av sin utbildning. I sitt examensarbete undersöker han hur möbler genom inbyggda hemligheter kan bidra till oväntade upplevelser. Ett stipendium skulle hjälpa honom att föra det hantverksmässiga perspektiv, som Malmstens står för, vidare i nya egna projekt inom nyskapande och undersökande snickeri.