Felicia Larsson

Disciplin: Industridesign
Stipendieår: 2023

Nominerande institution: Konstfack

Nomineringskommitté: Prof. Martin Avila, Lektor Magnus Lindfors, Lektor Loove Broms, Lektor Katja Pettersson, Adjunkt Ingrid Troiero

Stipendiestiftelse: Jubelfonden

Kontakt: 

Stipendiemotivering:

Med ett printbart biobaserat material har Felicia gestaltat modulärt möbelsystem med flera användningsmöjligheter och som när de går sönder kan återgå till nya produkter eller komposteras.