Evelina Eidem

Disciplin: Mänskliga rättigheter
Stipendieår: 2023

Nominerande institution: Avdelningen för mänskliga rättigheter, Historiska institutionen, Lunds universitet

Nomineringskommitté: Universitetslektor/studierektor Andreas Tullberg, universitetslektor/avdelningsföreståndare Dan-Erik Andersson och masterkoordinator Kristina Robertsson. Samt examinatorerna universitetslektor Karin Zackari och universitetslektor Emma Sundkvist.

Stipendiestiftelse: 100-årsfonden

Kontakt: –

Stipendiemotivering:

Evelina Eidem har med stor akademisk skicklighet och hög noggrannhet författat en relevant masteruppsats inom ämnet mänskliga rättigheter. Hon har i en dansk kontext på ett förtjänstfullt sätt undersökt rättsfall rörande offer för människosmuggling som själva anklagas för brott. Uppsatsen visar bland annat hur principer inom internationell lag inte används trots danska statens åtaganden.