Erik Viklund

Disciplin: Konst

Stipendieår: 2021

Nominerande institution: Konstfack, Rektorsstipendiet

Nomineringskommitté:
Thomas Elovsson, Every Ocean Hughes, Martin Gustavsson, Johanna Billing

Stipendiestiftelse: Jubelfonden

Kontakt: http://www.erikviklund.com/

Stipendiemotivering:

Erik har under en lång tid fokuserat på ett undersökande och dokumenterande arbete runt ett hus i Solna och de människor som levt där. Arbetet har kommit att handla om platsen, personliga historier och de sociala och politiska skeenden som kommit att påverka huset och de som levt där. Erik har närmat sig sitt projekt med stor lyhördhet och respekt. Arbetet har resulterat i fotografier, en film, skulpturer, ljud och en bok.