Erik Elvkull

Disciplin: Stråk
Stipendieår: 2020

Nominerande institution: Kungl. Musikhögskolan

Nomineringskommitté:
Prof. Ola Karlsson – cello Prof. Stefan Bojsten – piano/ordförande

Stipendiestiftelse: Jubelfonden

Kontakt:

 

Stipendiemotivering:

Cellisten Erik Elvkull har under sin studietid visat en imponerande bredd i allt som en musiker måste behärska. Säker teknik med tonal kvalitet och personlig gestaltningsförmåga. Han har uppnått fantastiska resultat i både ensemblesammanhang och som solist.