Emma Hansen

Disciplin: Craft/Ädellab
Stipendieår: 2020

Nominerande institution: Konstfack

Nomineringskommitté:
Anders Ljungberg, professor och Beatrice Brovia, vikarierande lektor och programansvarig för kandidatprogrammet

Stipendiestiftelse: Jubelfonden

Kontakt:

Stipendiemotivering:

I diskussioner kring smyckets potential i vår samtid fokuseras det ofta på bärande kroppen som en förutsättning för smyckets fullkomligande. Kroppen är givetvis en av de bakgrunder smycket formulerar sig gentemot och genom detta undersöker den individuella kroppens integritet och intimitet i en publik sfär. Ett smycke, och kanske i särskilt hög grad , ett smycke inom en samtida smyckekonstkontext, befinner sig dock oftare avskilt från kroppen än på en kropp. I denna avskildhet uppstår andra värden där smycket kan betraktas som ett autonomt konstnärligt verk. Emma Hansen lyfter i sin praktik fram smycket såväl som kommunikativt gränssnitt bärandes på kropp som smyckets autonoma funktioner. På kroppen undersöker hon intimitetens gränssnitt gentemot den publika sfären då hennes smycken är taktila inspelningar av kroppsliga beröringar. Men Emma arbetar även med installationsformat där smycket snarare framträder som små ikoner som i frånvaron av den fysiska kroppen påvisar det heliga i den kroppsliga beröringen, förstärkt av just frånvaron av kropp. Emma arbete lyfter fram smyckets komplexitet i alla sina olika stadier.