Emilia Eriksson

Disciplin: Blås, Klarinett
Stipendieår: 2021

Nominerande institution: SCF

Nomineringskommitté: Björn Blomqvist, Rabbe Österholm, Marcus Söderström

Stipendiestiftelse: Jubelfonden 

Kontakt: 

Stipendiemotivering:

Emilia Eriksson är redan en driven klarinettist som studerat till musikkandidat vid musikhögskolan i Stockholm och nu fortsätter sina studier vid SMI (Stockholms musikpedagogiska institut) Hon har en varm ton och ett känsligt musicerande som de mest framstående kvalitets dragen. Det kan också nämnas att hon varit solist med Gävle symfoniorkester och mottagit Svenska kulturfondens Jack Mattsson stipendium.