Eliot Nordqvist

Disciplin: Piano
Stipendieår: 2023

Nominerande institution: Kungl. Musikhögskolan

Nomineringskommitté: Lektor Johan Fröst, prof. Anders Kilström, prof. Mats Widlund, prof. Stefan Bojsten

Stipendiestiftelse: Jubelfonden

Kontakt: –

Stipendiemotivering:

Eliot Nordqvist är en extrem pianistbegåvning som detta år avslutar sin masterutbildning. Han har en avancerad teknik, utvecklad klangkontroll och stark uttrycksvilja. Med energi, fantasi, passion och ovanlig genrebredd har Eliot Nordqvist stor potential för en betydande plats i ett framtida musikliv.