Elin Larsson

Disciplin: Möbeldesign

Stipendieår: 2021

Nominerande institution: Malmstens Linköpings universitet

Nomineringskommitté: 
Johan Knutsson, Andreas Nobel, Leo Johannsson, Leif Burman, 

Stipendiestiftelse: Jubelfonden

Kontakt:

Stipendiemotivering:

Elin Larsson har genom hela sin utbildning levererat fullgoda resultat på en hög konstnärlig nivå parallellt med sina insatser för studenternas gemensamma aktiviteter och därigenom bidragit till samtligs framgång och en allmänt positiv syn på den helhet av konst och hantverk som är Malmstens signum. I sitt examensarbete undersöker hon sambanden och gränsdragningen mellan möbler och konst och hur olika delar av en kollektion eller ett verk kan fungera tillsammans eller stå för sig själva. Ett stipendium skulle hjälpa henne att, vid sidan om en kommande anställning, fortsätta utveckla sin egen forskning i konstnärligt undersökande arbete.