Fotografier: Sarunas Kazlauskas, Kotryna Juskaite

Eglé Sitkauskaité

Disciplin: Smycke och Corpus

Stipendieår: 2021

Nominerande institution: Konstfack

Nomineringskommitté: 
Anders Ljungberg, Sissi Westerberg, Beatrice Brovia

Stipendiestiftelse: Jubelfonden

Kontakt:

Stipendiemotivering:

Migration har i mänsklighetens historia lett till nya perspektiv och ny kunskap. Oavsett i vilken grad denna migration är påtvingad finns det alltid en möjlighet till vidgade perspektiv beroende på graden av nyfikenhet och intresse i de sammanhang där nya möten kan ske. Konsten är även det ett fält där nya perspektiv är centrala för att finna relevanta frågor som inte visar sig i det mest uppenbara. Egle Sitkauskaite undersöker i sitt arbete frågor kring migration, plats och tillhörighet. Genom att intervjua människor med erfarenhet av migration och genom att intensivt lyssna på materialen, som genom förflyttningar från sitt ursprung erbjuder nya möjligheter i hantverkandets transformationer, lyfter hon fram berättelser. Berättelser där människornas och materialens biografier går hand i hand och både leder oss till sina ursprung och erbjuder oss nya möjligheter som blottlagda från sina originalkontexter. Egle Sitkauskaites förmåga att lyssna och att ge materialen ”röst” får oss att se dem som meningsbärande på ett helt annat plan än som råvaror i en exploaterande ekonomi. Sitkauskaite arbetar med olika skalor där våra kroppar både kan träda in i materiella strukturer eller träda dem på oss, men oavsett skala berör hon smyckets potential som materialbaserad dialog med kroppen.