Dennis Vasiliev

Disciplin: Valthorn
Stipendieår: 2023

Nominerande institution: Kungl. Musikhögskolan

Nomineringskommitté: Prof. Christer Johnsson, prof. Tobias Carron, lektor Bengt Rosengren, lektor Björn Olsson

Stipendiestiftelse: Jubelfonden

Kontakt: –

Stipendiemotivering:

Dennis Vasiliev är redan synnerligen etablerad i Stockholms musikliv som hornist i Arméns musikkår och frilansande musiker på högsta nivå. Trots detta visar han på en ständig vilja att utveckla sig som hornist och musiker och har det här året varit tjänstledig för fördjupade studier vid Kungl. Musikhögskolan.

Dennis Vasiliev är utbildad vid musikhögskolorna i Malmö, Oslo och Stockholm. Redan under studietiden var han flitigt anlitad av de stora musikinstitutionerna i Stockholm så som Kungl. Filharmonikerna, Sveriges radios symfoniorkester samt Kungl. Operan. Sedan 2017 innehar Dennis en fast position i Arméns musikkår.

Utöver detta har Dennis mottagit Kungl. musikaliska akademiens nationella stipendium vid 3 tillfällen.