Daniel Schultz

Disciplin: Cello
Stipendieår: 2023

Nominerande institution: Stor Capitlet i Finland

Nomineringskommitté: Björn Blomqvist, Rabbe Österholm, Marcus Söderström

Stipendiestiftelse: Jubelfonden 

Kontakt: 

Stipendiemotivering:

Daniel är en ung, ytterst begåvad cellist, som redan har befäst sin position som en muisiker i stora sammanhang. Han studerar f.n. vid Sibelius – Akademin och erhåller musikmagisters grad därifrån denna vårtermin. Han har blivit antagen till det solistiska utbildningsprogrammet vid Royal Academy of Music i London och fortsätter där på magisternivå under de två följande åren. Daniel Schulz erhöll tredje pris i Åbo cellotävling i augusti. Han har blivit utsedd att förfoga över Svenska Kulturfondens Gabriella cello från 1752. Just nu är han aktuell i professor Matti Rousis cellofestival i Helsingfors, där han kommer att uppträda som orkestersolist.

Daniels kommande tvååriga Londonvistelse gör honom, tillsammans med ypperliga meriter, till en lämplig mottagare av jubelfondens stipendium.