Christine Söderlund

Disciplin: Stråk
Stipendieår: 2023

Nominerande institution: Kungl. Musikhögskolan

Nomineringskommitté: Prof. Cecilia Zilliacus, prof. Christer Johnson, prof. Stefan Bojsten, adjunkt Göran Fröst, prof. Johannes Rostamo

Stipendiestiftelse: Jubelfonden

Kontakt: –

Stipendiemotivering:

Christine Söderlund är en begåvad violinist – ambitiös, musikalisk och med stor arbetsförmåga och -vilja. Hon har gjort stora framsteg på kort tid och visar ständigt lust till nya utmaningar.