Catrin Axelsson

Disciplin: Smycke och corpus
Stipendieår: 2023

Nominerande institution: Konstfack

Nomineringskommitté: Professor Anders Ljungberg, Lektor Beatrice Brovia

Stipendiestiftelse: Jubelfonden

Kontakt: Instagram

Stipendiemotivering:

Inför tillståndet på vår jord just nu är det lätt att bli handlingsförlamad och förlora känslan av att våra handlingar har betydelse. Hur ska vi kunna hantera samtidens växande känsla av vanmakt?

Kan konsthantverket, som fokuserar på en sådan konkret aspekt av varandet som dialogen med materialen, erbjuda någon form av tillstånd där mening och närhet skapas?

Våra kroppars närvaro och dialog med materien är något centralt för konsthantverket, men även för hur vi relaterat till smyckets funktion genom historien. Catrin Axelssons arbete tar sin utgångspunkt i att undersöka om hon i sin konstnärliga praktik kan hitta sätt att hantera denna tidens vanmakt genom att söka gränssnitt mellan kropp och materialitet på ett rumsligt, kroppsligt och materialbaserat plan. Genom smycke snarare som metod än som objekt undersöker hon begrepp som att träda in i, trä på sig och beträda vilka alla hänvisar till kroppens interaktion med materien och en undersökning av de gränssnitt som kan uppstå mellan våra kroppar och materialen i såväl konsthantverkets praktik som i våra vardagliga bestyr. Catrins arbete visar på en stor tillit till den materialbaserade konstens förmåga att skapa kroppslig närvaro och resonans och att det finns en tröst i närvaron med materialen och deras ordlösa löfte om att gå i dialog med våra kroppar.