Bhumika Sethi

Disciplin: Textil
Stipendieår: 2023

Nominerande institution: Konstfack

Nomineringskommitté: Professor Maja Gunn, Lektor Filippa Arrias

Stipendiestiftelse: Jubelfonden

Kontakt: Instagram

Stipendiemotivering:

Bhumika Sethi tar i sitt konstnärskap sig an frågor kring identitet, migration, textil tradition och hållbara produktionsformer. Med stor konstnärlig skicklighet undersöker Sethi vad som händer med en indisk praktik när den smälter samman med det svenska hantverkets och kulturens estetik. I en tid där diskussionen om kulturell identitet tar plats i den offentliga debatten blir Sethis erfarenhet av att flytta från Indien till Sverige – och den kulturella kontrast det innebär – högst aktuell.

Bhumika Sethi visar upp en stor förmåga att genom det textila konsthantverket ta plats i samhällsdebatten. Hennes textila arbeten har potential att kunna få mycket stor betydelse inom den textila disciplinen då de inte bara uppvisar stor konstnärlig kvalitet utan också berör de för disciplinen högst aktuella frågor som textil produktion, kultur och identitet. Detta stipendium vill uppmuntra Sethi till fortsatta textila arbeten som behandlar aktuella frågor gestaltade genom stor textil hantverksskicklighet.

Bhumika Sethi, a soon-to-be master’s graduate in Craft specialising in Textiles from Konstfack University in Sweden (2023), is an artist originally from India. Her work is a captivating fusion of her Indian cultural heritage and Swedish influences, showcasing traditional weaving techniques in a contemporary context. Central to Bhumika’s artistic expression is her deep commitment to Cultural Sustainability, highlighting the importance of reviving traditional crafts and preserving the knowledge and traditions they carry. With a background in fashion and interior design, Bhumika has industry experience as a designer and holds a bachelor’s degree in Fashion Design from the National Institute of Fashion Technology in India. Her artistic practice reflects her passion for empowering traditional artisans and addressing the loss of value and recognition of their craft. Her art serves as a testament to the interplay between tradition and modernity, showcasing her dedication to preserving cultural heritage and promoting sustainable practices in textiles.