Berenice Hernandez

Disciplin: Crafts, Glas och keramik
Stipendieår: 2022

Nominerande institution: Konstfack

Nomineringskommitté: Lektor Mårten Medbo och lektor Åsa Jugnelius

Stipendiestiftelse: Jubelfonden 

Kontakt: 

Stipendiemotivering:

Berenice Janice Hernandez Hernandez (Master åk 2) har genom sin praktik visat prov på att hon har en förmåga att på ett mycke insiktsfullt sätt förena både ett visuella uttrycket med ett conceptuellt innehåll. I sitt examensarbete – Phantom Limbs/Ghost Architecure – lyfter hon och sätter i kontext den aktuella frågan exilens väsen utifrån sin egen erfarenhet. Hon gör på ett tekniskt avancerat och innovativt sätt vad gäller den keramiska gestaltningen.