Astrid Montén

Disciplin: Sång
Stipendieår: 2020

Nominerande institution: Jubelfonden

Nomineringskommitté:
Björn Blomqvist, rektor Ålands musikinstitut, tenor Christer Bladin, hovsångare sopran Hillevi Martinpelto, och pianist Magnus Svensson.

Stipendiestiftelse: Jubelfonden

Kontakt:

Stipendiemotivering:

Astrid är en mycket lovande sopran med stor potential. Har redan i ett mycket tidigt skede av karriären visat på ett moget musicerande, god teknik och en vacker klang. Stipendiet stödjer henne i att inleda studier vid Royal Academy of Music i London denna höst.