Åse-Maria Bygland Larsen

Disciplin: Cello
Stipendieår: 2022

Nominerande institution: Kungl. Musikhögskolan

Nomineringskommitté: Prof. Stefan Bojsten, prof. Cecilia Zilliacus och prof. Ola Karlsson

Stipendiestiftelse: Jubelfonden 

Kontakt: 

Stipendiemotivering:

Åse-Maria Bygland Larsen är en fängslande artist på sitt instrument. Hon står stadigt i cellotraditionen och söker nya sätt att förmedla och berätta med musiken. Hennes bländande teknik är ändå bara ett medel i utforskningen av vad musik kan betyda för oss idag.