Anzelika Zabirova

Disciplin: Möbeltapetsering
Stipendieår: 2022

Nominerande institution: Malmstensskolan

Nomineringskommitté: Andreas Nobel, Johan Knutsson, Chandra Ahlsell, Frida Ersson, Maria Leijonhjelm, Susanna Salifou Nygren, Inger Opmark, Pia Mogefors, Katarina Höglund, Alessandra di Pisa, Leo Johannsson, Leif Burman, Carl Angtoft, Martin Altwegg 

Stipendiestiftelse: Jubelfonden 

Kontakt: 

Stipendiemotivering:

Anzelika Zabirova har på bästa sätt tillägnat sig hantverket möbeltapetsering. Med traditionella hantverkstekniker som utgångspunkt utmanar och tänjer hon på vad möbeltapetsering är och kan vara. Hennes intresse för material och tekniker får näring och utvecklas av en experimenterande verksamhet. Hon gör detta utan att någonsin tänja på kvalitetsbegreppet. Anzelika Zabirova går nu in i en tillvaro som egen företagare inom möbeltapetsering.