Anton Sander

Disciplin: Inredningsarkitektur & Möbler
Stipendieår: 2023

Nominerande institution: Konstfack

Nomineringskommitté: Professor Kristina Fridh, lektor Christian Björk, lektor Einar Rodhe

Stipendiestiftelse: Jubelfonden

Kontakt: Instagram

Stipendiemotivering:

Anton Sander har i flera av sina projekt undersökt hur skönhet kan gestaltas i möbler, men också vikten av att ta vara på de material vi har idag för kunna att ställa om till cirkulära praktiker. En stol kan formas av grenar plockade i en skog, av industriella objekt från en byggvaruhandel, eller av restprodukter från en tillverkningsindustri. Insamlandet av objekt är en kreativ akt som sätter ramen för det gestaltande arbetet. De färdiga möblerna bär sina ursprung med sig, vilka inte sällan gett upphov till avvikande proportioner och oväntade gestalter. Med säker formkänsla och ett precist genomförande visar Anton på styrkan i att framtidens möbelformgivare kan sina material – från materialflöden och livscykelperspektiv, till hantverket att bearbeta och sammanfoga.