Anneli Tegelberg

Disciplin: Textil
Stipendieår: 2023

Nominerande institution: Konstfack

Nomineringskommitté: Professor Maja Gunn, Lektor Filippa Arrias

Stipendiestiftelse: Jubelfonden

Kontakt: WebInstagram

Stipendiemotivering:

Anneli Tegelbergs arbete handlar om vävens konstruktion; långsamt, tidskrävande arbete; och cirkeln som en upprepande form. Med stor talang undersöker Tegelberg genom sitt arbete vilken plats slow craft har i vårt postindustriella samhälle och försöker hitta betydelsen av långsamhet och monotont arbete. Hennes arbete håller mycket hög konstnärlig kvalitet och berör frågor som är aktuella för det textila konsthantverket.

Anneli Tegelbergs textila arbeten har en självklar plats inom den textila disciplinen där igenkännbara former (cirkeln) tillsammans med spännande vävkonstruktion och avancerad färgning skapar verk som kan tilltala en stor publik. Hennes arbete kan placeras som offentlig gestaltning och i privata samlingar – vi ser potentiella samarbeten med såväl curators som arkitekter. Oavsett i vilken kontext Tegelbergs arbeten placeras vill vi genom detta stipendium underlätta för fler långsamt producerade vävar, nya cirklar och spännande färgningsexperiment.