Anna Engvall

Disciplin: Möbeldesign
Stipendieår: 2020

Nominerande institution: Malmstensskolan

Nomineringskommitté: Ulf Brunne, studierektor Malmstens Linköpings universitet och Johan Knutsson, professor Malmstens Linköpings universitet, i samråd med samtliga i kollegiet.

Stipendiestiftelse: Jubelfonden

Kontakt:

Stipendiemotivering:

Carl och Anna står vårterminen 2020 inför fullbordan av sin utbildning till möbelsnickare respektive möbeldesigner vid Malmstens Linköpings universitet. Carl och Anna har genom hela sin utbildning levererat mönstergillt i samtliga kurser. I ord och handling har de visat vad det innebär att inte bara göra något bra utan också reflektera över görandet. I Carls gesällsprovsarbete har Anna stått för designen i samverkan med Carl själv. De har planerat, genomfört och presenterat sitt arbete på ett föredömligt professionellt sätt med respekt och ödmjukhet inför varandras kompetens och därmed varit en förebild för den samverkan mellan design och hantverk som Malmstens står för.