André Miller

Disciplin: Industridesign
Stipendieår: 2023

Nominerande institution: Konstfack

Nomineringskommitté: Prof. Martin Avila, Lektor Magnus Lindfors, Lektor Loove Broms, Lektor Katja Pettersson, Adjunkt Ingrid Troiero

Stipendiestiftelse: Jubelfonden

Kontakt: Instagram

Stipendiemotivering:

Genom gedigen efterforskning i fakta och fiktion om månen samt workshops och spekulationer om framtida mänskliga habitater på månen har André formgivit en sittmöbel för lokal (mån-)tillverkning som ska påminna oss om livet på vår hemplanet.