Amanda Varhaugvik

Disciplin: Textil
Stipendieår: 2020

Nominerande institution: Konstfack

Nomineringskommitté: 
Bella Rune, professor, i samråd med CRAFT-kollegiet

Stipendiestiftelse: Jubelfonden

Kontakt:

Stipendiemotivering:

Kostymören förhåller sig ofta till en text, eller en karaktär som den ska gestalta. I Varhaugviks arbete lösgör sig kostymen och blir den ledstjärna som rösten och rummet får förhålla sig till. Varhuagviks performativa arbete låter kostym, röst och scenografi bilda ett helt nytt sammanhang för hennes berättelser. Med en stor experimentlusta och materialkänsla tar hon sig an klädedräkten både som en reell fysisk konstruktion, men också som en metafor och berättarröst som talar om vårt förhållande till religion och familj. Detta är på många sätt en röst som är värd att lyssna på.