Amanda Sörhammar

Disciplin: Glasmålerikonservering
Stipendieår: 2023

Nominerande institution: Rosersbergsträffen

Nomineringskommitté: 

Stipendiestiftelse: Jubelfonden

Kontakt: –

Stipendiemotivering: