Alzbeta Ježková

Disciplin: Violin
Stipendieår: 2022

Nominerande institution: Kungl. Musikhögskolan

Nomineringskommitté: Prof. Stefan Bojsten, prof. Cecilia Zilliacus och prof. Ola Karlsson

Stipendiestiftelse: Jubelfonden 

Kontakt: 

Stipendiemotivering:

Alzbeta Ježková är en mycket skicklig och talangfull violinist som studerar på Masterutbildningen på KMH/Edsberg. Hon spelar med en personlig vacker ton, och håller högsta nivå på det tekniska utförandet. Det finns stora förväntningar på hennes framtida karriär.