Alma Bons

Disciplin: Fri konst
Stipendieår: 2022

Nominerande institution: Konstfack

Nomineringskommitté: Prof. Thomas Elovsson, prof. Lisa Tan och prof. LouLou Cherinet

Stipendiestiftelse: Jubelfonden 

Kontakt: 

Stipendiemotivering:

Alma Bons arbete genomsyras av den känsla som uppstår när man har flera motsägelsefulla ideer samtidigt. Med en distinkt känsla för det absurda i tillvaron uppmärksammar hon mötet mellan humor och allvar i omsorgsfullt formade montage av karaktärer, material, platser, fenomen och berättelser. Almas filmskapande ligger nära essäfilmen, en genre som lämpar sig väl för hennes associativa utforskande och det oförutsedda tänkande som följer på frågor som; Vad händer i ett rum när man säger att man älskar poliser? eller, Vad är pulsuppfattning utan pulsklockor? Samtidigt undergräver hon medvetet filmens vanliga egenskaper för att gestalta intimitet och distans, pojkvänner och klimatkris, skumplast och månlandningar i ett kännbart glapp mellan röst, text och en sorts svaga bilder av skör betydelse. Hos Alma Bons ser vi ett egensinnigt konstnärskap som talar till samtiden och står starkt på flera ben -film, skrivande och skulptur. Vi ser fram emot att följa hennes konstnärskap i framtiden!