Alina Rentsch

Disciplin: Fri konst
Stipendieår: 2022

Nominerande institution: Konstfack

Nomineringskommitté: Prof. Thomas Elovsson, prof. Lisa Tan och prof. LouLou Cherinet

Stipendiestiftelse: Jubelfonden 

Kontakt: Web

Stipendiemotivering:

Alina arbetar med text, språk och mönster och hur vi möter det i tryckt form. Hennes installationer tar sina utgångspunkter ifrån den typ av textilmönster för att kunna sy egna kläder som finns i veckotidningar och specialtidskrifter för textil. Hennes arbeten består av text som rör sig i mönsterformer över golvytor på sätt som också kan påminna om de fält för olika idrotter som kan finnas i idrottshallar. Hon använder sig av talspråk – “Figures of speech”, en sorts språkligheter som uppträder i olika språk och som förflyttar sig över språkgränser som ofta rör sig om skämt, plattityder, goda råd eller dåliga råd.

Hennes arbeten blir på så sätt en bild av olika sorters språkligheter och hur de översätts samtidigt som de också knyter an till hemarbete och hantverk.

Alina Rentsch har med sitt strama men väldigt precisa uttryck skapat en plattform för sitt arbete där hon kan arbeta i flera kontexter. Då befintligt golv är en av de platser hennes verk visas på ger det henne möjligheter att arbeta på platser där konsten annars inte skulle visas och hon bryter in i delar av samhället där konsten inte tillhör det förväntade.

De tekniker och material hon använder sig av kräver både ekonomi och specialkunskap och ett stipendie skulle vara av stor vikt för hennes framtida arbete.

Alina Rentsch (b.1992, Berlin, Germany) works mainly with language, or more particularly with communication processes and structures of response. Interested in questions surrounding the distribution of text and the role of the reader, her artistic projects often materialize as text and textile works or as performative interactions. Her work has been presented in exhibitions at Magito/Suvilahti (Helsinki, 2022), Kl. 9 (Stockholm, 2021), Salon am Moritzplatz (Berlin, 2021), Konsthall C (Stockholm, 2019), Kunstraum Kreuzberg/Bethanien (Berlin, 2018), among others.