Alexandra Shabo

Disciplin: Musikerutbildningen
Stipendieår: 2021

Nominerande institution: Musikhögskolan i Malmö

Nomineringskommitté: Musiker- och kyrkomusikerkansliet i samråd med kursledare

Stipendiestiftelse: Jubelfonden 

Kontakt: 

Stipendiemotivering:

Alexandra Shabo besitter väldigt många av de kvaliteter som representerar en nutida, progressiv jazzmusiker – ett personligt sound, ett starkt uttryck, nyfiken, öppenhet och kreativitet. Alexandra är också gränsöverskridande och har ett brinnande intresse för att experimentera och utforska musikaliska byggstenar från olika genrer, vilket skapar ett eget och unikt musikaliskt uttryck både i hennes sång och i sitt komponerande. Vår tids musik behöver nya, unga, starka och engagerade personligheter som orkar axla uppgiften och ansvaret att driva musiken framåt och utveckla den vidare. Alexandra Shabo är ett klart lysande exempel på att denna process aldrig stannar av och är därför värdig mottagare av detta stipendium.