Alexandra Johansson

Disciplin: Glas och keramik
Stipendieår: 2022

Nominerande institution: Konstfack

Nomineringskommitté: Lektor Mårten Medbo och lektor Åsa Jugnelius

Stipendiestiftelse: Jubelfonden 

Kontakt: Web / Instagram

Stipendiemotivering:

Alexandra Johansson har under sitt sista år på masterutbildningen gjort betydande framsteg i sin konstnärliga praktik. Hennes examensarbetet har titeln A Piece of Cake.

Genom det visar hon en stor känslighet för materialens inneboende kvaliteter. Hon besjälar vardagens bruksföremål och får dem att vibrera av lågmäld närvaro. Ett stipendium skulle vara av stor betydelse för hennes möjligheter att försätta att utforskande av bruksföremålens konstnärliga potential i relation till det vardagliga.

Alexandra är konsthantverkare och keramiker som främst jobbar med materialen gips, lera och glas. Kärlet är det centrala i hennes praktik, hon intresserar sig för det vardagliga brukandet av kärl samt relationen till kärl. Alexandra har en kandidatexamen samt en masterexamen från Konstfack, hon arbetar i egen verkstad i Gröndal samt som lärare inom keramik och gips.