Alexander Jakobsson

Disciplin: Textil
Stipendieår: 2022

Nominerande institution: Konstfack

Nomineringskommitté: Prof. Ulrika Mårtensson Hanje och lektor Elsa Chartin

Stipendiestiftelse: Jubelfonden 

Kontakt: 

Stipendiemotivering:

Alexander John Jakobsson föds på samma dag som hans farfars dödsdag och ärver både sitt namn och ett diabildsarkiv efter farfadern. Arkivet innehåller foton på händelser som ägt rum innan hans födelse. De kvarhåller och präglar hur man i familjen kommer att tolka händelser, uppfattningar och minnen genom farfaderns blick och avporträttering. Det som det aldrig talas om skapar ett vakuum som ärvs från generation till generation men som i Jakobssons fall sätter i gång ett hängivet undersökande av vad de döljer. Med besatthet dyrkar Alexander John Jakobsson upp arkivets hemligheter. I mastersarbetet ”Division, Linearity and Reproductive Fragmentation” dekonstruerar han, digitaliserar, gör nya bilder i andra tekniker och sätter samman fotografierna till ett annat format och andra material som plast och koppar. Han lämnar diabildstorleken, de digitaliserade fotona trycks på plast, strimlas och hängs i rummet som liknande ett draperi, men här skapar en finurlig situation för nytt seende där den egna fysiska rörelsen både kan upplösa och framkalla motivet. Betraktaren blir medskapande för en ny berättelse och andra minnen.