Alexander Chojecki

Disciplin: Instrumentalist
Stipendieår: 2022

Nominerande institution: Göteborgoperan

Nomineringskommitté: Göran Sjödell, GPL, ordf. o sammankallande, Christina Björklund, VD Göteborgsoperan, och Fredrik Jakobsson, Dramaturg Göteborgsoperan

Stipendiestiftelse: Karl-Axel Rosenqvists fond

Kontakt: 

Stipendiemotivering:

Alexander Chojecki har trots sin ungdom fått anställning som stämledare i violin 2 i Göteborgsoperans orkester och har redan framträtt som solist vid flera tillfällen. Han är också en hängiven kammarmusiker och har haft konsertmästarengagemang i Sverige och Norge. Alexander är en målmedveten musiker med höga ambitioner och ett stipendium skulle hjälpa honom att finansiera deltagande i masterclasses, vilket skulle kunna leda honom till ett av hans mål, att få fast engagemang som konsertmästare.