Ailin Moaf Mirlashari

Disciplin: Fri konst – Installation, video
Stipendieår: 2023

Nominerande institution: Konstfack

Nomineringskommitté: Loulou Cherinet, Lisa Tan, Thomas Elovsson, Mara Lee, Olivia Plender

Stipendiestiftelse: Jubelfonden

Kontakt: Web – YouTube

Stipendiemotivering:

I Ailin Moaf Mirlasharis konstnärskap möts omsorg, gemenskap, liv och glädje med ett egensinnigt ifrågasättande och kritisk kulturteori. Med hjälp av rörlig bild, installationer, performance och text låter Ailin utställningsrummet vara den plats där det mänskliga samhället granskar sig självt och blir medvetet om sig självt. Hennes arbeten har rört sig från den dokumentära traditionens observerande förhållningssätt till verk som omfattar improvisation och samarbete. Här blir hennes vilja att inte stanna vid konstens förmåga att representera och gestalta utan även utgöra ett förverkligande och en frigörelse synlig.