Emma Bondesson

Disciplin: Industridesign

Stipendieår: 2021

Nominerande institution: Konstfack

Nomineringskommitté: 
Katja Pettersson, Jonas Ahnmé, Martin Avila och Jenny Althoff

Stipendiestiftelse: Jubelfonden

Kontakt:

Stipendiemotivering:

Emma Bondeson har tävlat på elitnivå i utförsåkning fram tills hon var 20 år gammal, och har sen dess haft deltidsanställning med specialkompetens på Alpingaragets skidbutik i Stockholm. 

I sitt examensarbete synliggör hon ett stort förändringsbehov i skidbranschen inom områden som hållbarhet, jämställdhet, inkludering och innovation. Fokus i hennes arbete ligger på skidvård, som idag är dyr, tidskrävande, krånglig, exkluderande och ohållbar för vår miljö. 

Emma kombinerar sin erfarenhet som tävlingsåkare med sina industridesignkunskaper för att som ung kvinna ifrågasätta och hitta vägar för att förnya hur produktutveckling av skidvårdsverktyg genomförs. Detta gör hon genom att designa ett nytt skidvårdsverktyg som kan bidra till en förändrad syn på området. Hon genomför ett användarfokuserat utforskande där hon inkluderar skidåkare utan tidigare erfarenhet av skidvård såväl som professionell personal, med målet att utveckla en helt ny typ av slipverktyg. Det är ett flerfunktionsverktyg som har allt som behövs för att vårda stålkanterna på skidor, och som är till för alla skidåkare; personen som aldrig har slipat sina skidor, föräldern som ska ta bort rost på familjens skidor eller den som enkelt vill fixa stålkanterna under lunchen i backen. Hennes förhoppning är att hon med detta projekt kan inspirera skidbranschen till en förnyad inställning till produktutveckling. 

I sitt projekt är Emma nytänkande, innovativ, ifrågasättande och inkluderande på ett föredömligt och inspirerande sätt.

Jag är en industridesigner som brinner för användarbaserad problemlösning. Med en stor passion och erfarenhet kring sport, friluftsliv och mode vill kombinera dessa intressen i min designpraktik. Skapa design som kan förenkla, förbättra och berika stunder i livet. 

Pre ski var mitt kandidat-examensarbete för Industridesignsprogrammet på Konstfack. Det är ett slipverktyg för skidor och snowboards  on-the-go. Den har allt du behöver för att vårda dina stålkanter; du byter enkelt mellan en fil som gör den vass, diamantbryne för polering och en plastkantborttagare som tar bort plast från sidoväggen. Ergonomiskt handtag som ger stabilitet och bra grepp. Pre Ski används med belaget mot dig vilket möjliggör flera användningspositioner; stående, sittandes, i backen, på fjällstugans golv eller kanske arbetsbänken. Ett nytt slipverktyg designat för alla skidåkare och snowboarders.